Bc. Beáta NOWOKOVÁ

Diplomová práce

Reflexe proměn společnosti v článcích zaměřených na sociální práci s rodinou v časopisu British Journal of Social Work za posledních 10 let

-Reflection of the changes in society in articles focused on social work with families in the British Journal of Social Work over the last 10 years
Anotace:
Hlavním cílem předkládané diplomové práce je na základě analýzy článků zaměřených na sociální práci s rodinou a sociálně právní ochranu dětí vydaných v období mezi lety 2013-2022 zjistit, zda autoři v časopise British Journal of Social Work, reflektují proměny společnosti v souvislosti s modernizačními procesy, které významným způsobem ovlivňují sociální práci s rodinou. Teoretickým východiskem je …více
Abstract:
The main aim of this thesis is to analyse the articles on social work with families and child protection published between 2013 and 2022 to see whether the authors in the British Journal of Social Work reflect the changes in society in the context of modernisation processes that significantly affect social work with families. The theoretical starting point is modernisation theory, which identifies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2024
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., Dr.h.c.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOWOKOVÁ, Beáta. Reflexe proměn společnosti v článcích zaměřených na sociální práci s rodinou v časopisu British Journal of Social Work za posledních 10 let. Ostrava, 2024. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií