Tereza ČIHÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Renesanční politická filosofie: Niccolo Machiavelli

Renaissance Political Philosophy: Niccolo Machiavelli
Abstract:
Bakalářská práce se primárně zabývá rozborem nejdůležitějších pojmů Machiavelliho filosofie v sociálním a politickém kontextu. Práce se dále zaměřuje na životní dráhu filosofa a představuje jeho nejvýznamnější díla: Vladař a Rozpravy o deseti knihách Tita Livia. Pochopení a vysvětlení ústředních pojmů Machiavelliho učení je základem k pochopení samotného Machiavelliho. Cílem a úkolem této práce je …more
Abstract:
This thesis deals primarily with the analysis of key terms Machiavelli's philosophy in social and political context. It shows a career of a philosopher and tries to bring his most important works: The Prince and Debates. Understanding and explanation of main concepts of Machiavelli's teachings are the basis for an understanding of Machiavelli himself. The aim and task of the work is to determine the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2012
Accessible from:: 27. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČIHÁKOVÁ, Tereza. Renesanční politická filosofie: Niccolo Machiavelli. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Humanities Studies / Humanities