Petra Wygrysová

Bakalářská práce

Vytápění rodinného domu variantně plynovým kotlem se solární podporou a tepelným čerpadlem

Alternative Heating Family House with Gas Boiler with solar support and with Heat Pump
Anotace:
Wygrysová, Petra. Vytápění rodinného domu variantně plynovým kotlem se solární podporou a tepelným čerpadlem. Ostrava, 2016. Bakalářská práce, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební. Počet stran: 82 Bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace novostavby rodinného domu, vhodným řešením vytápění ve dvou variantách a ekonomickým zhodnocením. Součástí bakalářské je návrh …více
Abstract:
Wygrysová, Petra. Alternative Heating Family House with Gas Boiler with solar support and with Heat Pump. Ostrava, 2016. The bachelor thesis, VŠB –Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering. Number of pages: 82 The Bachelor Thesis solves project documentation, two possibilities of heating and economical evaluation. The bachelor's thesis contains design family house, which have a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Irena Svatošová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava