Mgr. Linda Keršnerová

Master's thesis

Ochrana subjektu údajů v Schengenském informačním systému

The Schengen Information System: Data Subject Protection
Abstract:
Cílem práce je představit záznam v Schengenském informačním systému jako akt, který má potenciál zasáhnout do lidských práv subjektu, jehož se týká, a identifikovat prostředky ochrany tohoto subjektu v uvedené situaci. Součástí práce je krom poskytnutí základních informací o mechanismu záznamu zejména rozbor právního rámce uvedené problematiky, včetně stěžejní …more
Abstract:
This thesis aims to present a Schengen Information System alert as an act potentially interfering with a personʹs human rights and to identify measures protecting the person who becomes the subject of such alert. Basic information is given on the mechanism of issuing abovesaid alerts. While this thesis mainly focuses on describing the legal basis of the measures put in place to ensure data subject …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 5. 2016
  • Supervisor: Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta