Vira Savenko

Bachelor's thesis

Film Tourism in EU and the influence of a Film on Destination Image

Film Tourism in EU and the influence of a Film on Destination Image
Abstract:
Tato bakalářská prace se zabývá otázkou filmového turismu jako relativně nového a rozvijícího produktu. Hlavní cíle této práce bylo prezentovat nový typ turismu, prozkoumat povědomí veřejnosti o něm a také ocenit současné nejvýznamnější filmové destinace v Evropské Unii. Dále se v detailech popisuji audiovizuální práce diky kterým státy se staly filmovými destinacemi. První čast práce se soustředí …more
Abstract:
The Bachelor’s thesis purpose was to analyze film tourism as a relatively new developing product. The main goal was to present the new touristic scope and explore public awareness on this subject and to evaluate the current largest film powers inside the European Union. Then in more detail describe the specific audiovisual works which provided the film-power status to this states. The first part of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Martin Petříček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management (Study in English)