Theses 

Zend Framework a jeho nadstavba – Filip Šimerda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Filip Šimerda

Diplomová práce

Zend Framework a jeho nadstavba

Webová aplikace založená na PHP frameworku

Zend Framework and extension

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou PHP frameworku Zend a dlouhodobým vývojem aplikací a informačních systému postavených na tomto frameworku, z čehož se postupem času vytříbila oddělitelná nadstavba rozšiřující možnosti tohoto již dnes zastaralého frameworku.Práce se nejprve věnuje přehledu hlavních komponent Zend Frameworku napsaném v jazyce PHP. Na tomto frameworku je dlouhodobě vyvíjen informační systém a proto byla nutnost nad tímto frameworkem vytvořit nadstavbu tzv. modelovou vrstvu, která nejen usnadňuje jeho použití, ale rozvíjí jeho možnosti. Popisem jednotlivých částí modelové vrstvy, které rozšiřují komponenty Zend Frameworku se věnuje praktická část práce. Důležitou částí je rovněž přehled návrhových vzorů aplikovaných jazykem PHP, které byly při vývoji modelové vrstvy respektovány. Obsahem práce je také přehled ostatních nejrozšířenějších PHP frameworků, které jsou v současnosti na trhu dostupné. Nedílnou součástí je shrnutí výsledků a zkušeností dosažených při vývoji aplikací postavených na Zend frameworku a poznatků při postupném vytváření nadstavby nad tímto frameworkem.

Klíčová slova: Zend Framework, PHP, Vzory návrhové

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Filip Malý, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 00:32, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz