Martin PAULEN

Bakalářská práce

Využití energie z bioplynu na příkladu skládky odpadu SONO

Use of energy from biogas for example landfill SONO
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využitím bioplynu k energetickým účelům buď jako palivo CNG, nebo jako palivo pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie v kogeneračních jednotkách. Jako zdroj bioplynu je v praktické části podrobně popsána skládka komunálního odpadu SONO Čížkovice. V práci je dále provedena ekonomická analýza projektu na využití bioplynu ze skládky odpadu, se zaměřením na výnosovou …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the use of biogas for energy purposes either as a CNG fuel or as a fuel for combined heat and electricity cogeneration units. There is a detailed description of a municipal waste landfill SONO Čížkovice as a source of biogas in the practical section. There is also an economic analysis of the project for the use of biogas from landfill sites, focusing on the rate of return …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. René Hladík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAULEN, Martin. Využití energie z bioplynu na příkladu skládky odpadu SONO. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická