Bc. Jitka Tihelková

Bachelor's thesis

Kompost, "srdce" zahrady. Integrovaná tematická výuka v prostředí mateřské školy

Téma práce anglicky Compost heart of garden – integrated learning in kindergarten
Anotácia:
Anotace: Bakalářská práce Kompost, srdce zahrady – integrovaná tematická výuka v prostředí mateřské školy se věnuje tématu environmentální výchovy pro předškolní vzdělávání. Teoretická část vymezuje problematiku půdy, kompostu, procesům tlení, hnití, humusu a koloběhu živin. Vyzdvihuje model integrované tematické výuky Susan Kovalikové. Dále přibližuje koncept plynulého učení Josepha Cornella. Praktickou …viac
Abstract:
Abstract The thesis Compost, the Heart of a Garden – Integrated Thematic Instruction in Kindergarten Environment focuses on the topic Environmental Education for Preschool Education. The theoretical part defines issues of soil, compost, decay, rotting, humus. It highlights the model of integrated thematic instruction by Susan Kovalik. Futhermore it outlines the concept of Joseph Cornell´s flow learning …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2018
  • Vedúci: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta