RNDr. Iva Sovadinová, Ph.D.

Disertační práce

Toxicita xenobiotik zprostředkovaná přes jaderné receptory

Nuclear receptor mediated-toxicity of xenobiotics
Anotace:
Toxicita cizorodých látek zprostředkovaná přes jaderné receptory je komplexní a složitý problém, který patří k nejzajímavějším a v dnešní době intenzivně studovaným mechanismům účinku v oblasti chronické toxicity. Předkládaná disertační práce se soustředí na studium účinků nových environmentálních polutantů a přírodních látek na signální dráhy aktivované přes jaderné receptory. Hlavní pozornost je …více
Anotace:
livé na peroxisomální proliferační efekty látek než např. hlodavci.
Abstract:
Toxicity dependent on nuclear receptors evoked by toxic agents is a complex and complicated problem. This mechanism belongs to the most important and intensively studied modes of actions of chronic toxicity. Present dissertation concerns the investigation of effects of newly characterized environmental pollutants and natural substances on nuclear signaling pathways. Especially, it is concentrated on …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 10. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2006
  • Vedoucí: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta