Bc. Eva Chomoutová

Master's thesis

Elektronická komunikace ve Finanční správě ČR

Electronic communication in the Financial administration of the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce představuje některé elektronické aplikace, které jsou využívány daňovými subjekty při komunikaci s Finanční správou České republiky. V teoretické části představuje strukturu a organizační členění Finanční správy ČR. Definuje některé pojmy vztahující se k dané problematice a seznamuje s právními normami vztahujícími se k danému tématu a přímo souvisejícími se správou daní. Teoretická …more
Abstract:
The thesis represents some of the electronic applications that are used by taxpayers to communicate with the Financial Administration of the Czech Republic. In the theoretical section, it represents the structure and organisational breakdown of the Financial Administration of the Czech Republic. It defines some of the terms related to the issue and lists the legal norms related to the topic and directly …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2020
  • Supervisor: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Zdeněk Bočánek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Public Policies in Opava

Master programme / field:
Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy