Bc. Eva Chomoutová

Master's thesis

Elektronická komunikace ve Finanční správě ČR

Electronic communication in the Financial administration of the Czech Republic
Anotácia:
Diplomová práce představuje některé elektronické aplikace, které jsou využívány daňovými subjekty při komunikaci s Finanční správou České republiky. V teoretické části představuje strukturu a organizační členění Finanční správy ČR. Definuje některé pojmy vztahující se k dané problematice a seznamuje s právními normami vztahujícími se k danému tématu a přímo souvisejícími se správou daní. Teoretická …viac
Abstract:
The thesis represents some of the electronic applications that are used by taxpayers to communicate with the Financial Administration of the Czech Republic. In the theoretical section, it represents the structure and organisational breakdown of the Financial Administration of the Czech Republic. It defines some of the terms related to the issue and lists the legal norms related to the topic and directly …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ntayl/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedúci: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Bočánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Public Policies in Opava

Master programme / odbor:
Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy