Theses 

Volnočasové aktivit pro seniory v domech s pečovatelskou službou a v domovech pro seniory v Mikroregionu Střední Haná – Radka DVOULETÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Radka DVOULETÁ

Bakalářská práce

Volnočasové aktivit pro seniory v domech s pečovatelskou službou a v domovech pro seniory v Mikroregionu Střední Haná

Hobby activities of elderly peoples in the domiciliary service houses and in aged-people´s homes in the Stredni Hana region

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na zdokumentování volnočasových aktivit nabízených v domech s pečovatelskou službou a v domovech pro seniory v Mikroregionu Střední Haná a jejich využití od klientů žijících v těchto zařízeních. Teoretická část obsahuje informace o pojmech stáří, stárnutí, komunikace se seniory, domy s pečovatelskou službou, domy pro seniory a volný čas, které jsou třeba znát pro lepší pochopení tématu. Praktická část se zabývá popisem lokality, kde probíhal výzkum. Jedná se o jednotlivé domy s pečovatelskou službou a domovy pro seniory, v nichž je zkoumaná nabídka volnočasových aktivit a následně zdokumentovaná pomocí rozhovorů s ředitelkami a pečovatelkou. Dále byla zjišťována za pomoci dotazníku návštěvnost nabízených aktivit ze strany klientů těchto zařízení. Závěr práce se věnuje popisu aktuální nabídky volnočasových aktivit pro klienty domů s pečovatelskou službou a v domově pro seniory v dané lokalitě. Také se zabývá otázkou zájmu klientů o tuto nabídku.

Abstract: The aim of this thesis is to explore and present free time activities offer in home care institutions and seniour houses in Microregion Střední Haná and its use among the clients. Theoretical part of work includes information about terms such as old age, ageing, communication with seniors, home care institutions, seniour houses and free time which are necessary to be familiar with to understand the context. Practical part deals with the description of locations where research was done. These were home care institutions and senior houses in which the free time activities offer was explored by interviewing directresses and responsible care persons. The number of clients interested in free time activities offer was surveyed with use of questionnaires as well. Last part of the thesis describes free time activities offer in home care institutions and seniour houses in locations given. It also deals with popularity of these activities among clients.

Klíčová slova: stáří, stárnutí, komunikace se seniory, dům s pečovatelskou službou, dům pro seniory, volný čas, volnočasová aktivita

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2015 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

DVOULETÁ, Radka. Volnočasové aktivit pro seniory v domech s pečovatelskou službou a v domovech pro seniory v Mikroregionu Střední Haná . Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2018 20:30, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz