Bc. Jana Krampotová

Diplomová práce

Proměny industriálních areálů měst na postindustriální - srovnávací studie

Transformation of industrial city grounds to post-industrial – comparative study
Anotace:
Diplomová práce „Proměny industriálních areálů měst na postindustriální – srovnávací studie“ popisuje proměny bývalých průmyslových areálů vybraných měst (Zlín, Třebíč, Nordhorn a Lodž). Práce je členěna na dvě části – teoretickou a praktickou. První část se zabývá průmyslovou výrobou obecně, popisuje industrializaci, deindustrializaci, brownfields a vývoj města ve vztahu k průmyslu. V praktické části …více
Abstract:
The thesis „Transformation of industrial city grounds to post-industrial – comparative study” describes changes of former industrial city grounds of chosen cities (Zlín, Třebíč, Nordhorn and Lodž). The thesis is divided into two parts – the theoretical and the practical one. The first part deals with the industrial production generally; it describes industrialization, de-industrialization, brown fields …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství zeměpisu pro základní školy