Theses 

Dopady těžby nerostných surovin na ekonomickou situaci místních obyvatel a životní prostředí – Bc. Jitka Jordánová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jitka Jordánová

Diplomová práce

Dopady těžby nerostných surovin na ekonomickou situaci místních obyvatel a životní prostředí

Impacts of Mineral Resources Mining on Economic Situation of Local Citizens and Environment

Anotace: Předmětem diplomové práce „Dopady těžby nerostných surovin na ekonomickou situaci místních obyvatel a životní prostředí“ je zmapování dopadů těžby těžených v obcích mikroregionu Lednicko-valtický areál na obyvatele a životní prostředí. První část se věnuje povolovacímu procesu těžby, dobývání nerostných surovin na našem území a dopadům, které jsou těžbě přisuzovány. Druhá část pak charakterizuje sledované území a mapuje přínosy a negativa s těžbou spojené.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “Impact of Mineral Resources Mining on Economic Situation of Local Citizens and Environment“ is to describe the impacts of mineral resources mining in the communities of micro Lednice-Valtice area on residents and the environment. The first part is devoted to authorization process of mining, quarrying in the CzechRepublic and implications, which are attributed to mining. The second partdescribes the observed district and the benefits and disadvantages associated with mining.

Klíčová slova: Nerostné suroviny, těžba, životní prostředí, obyvatelé, Mineral resources, mining, environment, citizens

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 00:46, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz