Mgr. Robert PÁVEK

Master's thesis

Zdánlivost a neplatnost právního jednání v pracovněprávních vztazích

Non-existence and invalidity of legal acts in labour relations
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématem zdánlivosti a neplatnosti právního jednání v pracovněprávních vztazích; začíná historickým vývojem právní úpravy právního jednání (právního úkonu) a následků jeho vad od roku 1918 až do přijetí zákona č. 89/2012 Sb., který přinesl do této úpravy zásadní změny; došlo k omezení případů absolutní neplatnosti ve prospěch neplatnosti relativní a v soukromém pozitivním právu …more
Abstract:
The thesis deals with problematics non-existence and invalidity of legal acts in labour relations. It begins with historical overview of the relevant legislation from 1918 to the moment when current Czech Civil Code (law no. 89/2019 Sb.) has came to legal force. The actual Civil Code has brought significant changes to conception of invalidity, the relative invalidity as a result of defective legal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Martin Janák

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PÁVEK, Robert. Zdánlivost a neplatnost právního jednání v pracovněprávních vztazích. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/