Kateřina MIZEROVÁ

Bakalářská práce

Magnetická rezonance, zobrazovací metody a použití

Magnetic resonance, imaging and using
Anotace:
Ačkoliv zejména v poslední době existuje mnoho výzkumů týkajících se diagnostických zobrazovacích metod, žádný z nich není natolik významný jako vývoj v oblasti zobrazování magnetickou rezonancí (MRI). V předložené práci se snažím objasnit základní fyzikální principy MRI, shrnout elementární poznatky o magnetizaci, precesi, excitaci a relaxaci. Jako první pulzní sekvenci uvádím spin-echo metodu, která …více
Abstract:
Although there have been many important developments in diagnostic imaging in recent years none has been as great as magnetic resonance imaging (MRI). In this paper I will seek to explain the basic physics principles of MRI, summarizing the basic concepts of magnetization, precession, excitation and relaxation. As a first example of pulse sequences I mention the spin-echo method, which is the cornerstone …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2011
Identifikátor: 40862

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Milan Štork, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIZEROVÁ, Kateřina. Magnetická rezonance, zobrazovací metody a použití. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 01. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická