Bc. Vendula Šianská

Diplomová práce

Hospodářská politika vybrané země s důrazem na regionální aspekty

Economic Policy of Chosen Country with Emphasis on Regional Aspects
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Hospodářská politika vybrané země s důrazem na regionální aspekty“ je analýza hospodářské strategie Portugalska a jejích dopadů na hospodářskou situaci v zemi i v jejích regionech. První část popisuje vývoj přístupů k hospodářské politice během minulého století až do současnosti a efekty na úroveň hospodářství země. Druhá část se soustředí na regionální členění podle místních …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Economic Policy of Chosen Country with Emphasis on Regional Aspects” is to analyze Portuguese economic strategy and its impacts on economic situation in the country as well as in its regions. The first part describes development of approaches to economic policy through the last century to present time and its effects to the economic level of the country. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta