Lukáš Gryga

Bachelor's thesis

Mosaik Framework for Co-Simulations of Smart Grids Reliability

Mosaik Framework for Co-Simulations of Smart Grids Reliability
Anotácia:
Nástup inteligentních síti je doprovázen výzvami, které tato nová doména přináší. Spolehlivost je jednou z nich. Zajištění všech její aspektů je komplexní problém, který většinou vyžaduje použití simulačních systému, zejména v rané fázi vývoje. Cílem této práce je shrnout dosavadní poznatky ohledně spolehlivosti systémů inteligentních sítí a rozšířit existující opensource ko-simulační framework Mosaik …viac
Abstract:
The dawn of Smart Grids is accompanied by challenges which the new domain brings. Reliability is one of them. Ensuring all aspects of the reliability is a complex issue, which usually requires to employ simulation systems, especially in the early stages of the development. In this thesis, we review the reliability aspects of Smar Grids. Further- more, we extend the existing opensource co-simulation …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2020
  • Vedúci: PhD Bruno Rossi
  • Oponent: RNDr. Stanislav Chren

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics

Práce na příbuzné téma