Bc. Petr Stružský

Master's thesis

Risk management malé a střední firmy zabývající se výrobou, obchodem a exportem spotřebního zboží

Risk management of small and medium-sized companies dealing with manufacturing, trade and export of consumer goods
Anotácia:
Hlavním tématem této diplomové práce je řízení rizik v bižuterních firmách. Cílem je vytvoření teoretického přehledu rizik spolu s nástroji k jejich zajištění, analýza řízení rizik ve firmách podnikajících v bižuterním odvětví a následné porovnání získaných informací s teoretickými poznatky. Bude tak vytvořena určitá příručka pro bižuterní firmu v oblasti risk managementu. Teoretická část práce definuje …viac
Abstract:
The main topic of this diploma thesis is the risk management in jewellery companies. The aim is to create the theoretical overview of all risks and special tools appropriate to ensure them as well as the analysis of the risk management among jewellery companies and the comparison of the information gained and the theoretical framework. This way, a specific handbook on the risk management for jewellery …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
Zverejniť od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Ludmila Kučerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stružský, Petr. Risk management malé a střední firmy zabývající se výrobou, obchodem a exportem spotřebního zboží. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN