Bc. Petr Stružský

Master's thesis

Risk management malé a střední firmy zabývající se výrobou, obchodem a exportem spotřebního zboží

Risk management of small and medium-sized companies dealing with manufacturing, trade and export of consumer goods
Abstract:
Hlavním tématem této diplomové práce je řízení rizik v bižuterních firmách. Cílem je vytvoření teoretického přehledu rizik spolu s nástroji k jejich zajištění, analýza řízení rizik ve firmách podnikajících v bižuterním odvětví a následné porovnání získaných informací s teoretickými poznatky. Bude tak vytvořena určitá příručka pro bižuterní firmu v oblasti risk managementu. Teoretická část práce definuje …more
Abstract:
The main topic of this diploma thesis is the risk management in jewellery companies. The aim is to create the theoretical overview of all risks and special tools appropriate to ensure them as well as the analysis of the risk management among jewellery companies and the comparison of the information gained and the theoretical framework. This way, a specific handbook on the risk management for jewellery …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2014
Accessible from:: 7. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Ludmila Kučerová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Stružský, Petr. Risk management malé a střední firmy zabývající se výrobou, obchodem a exportem spotřebního zboží. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN