Bc. Vendula Divišová

Master's thesis

Ideologie krajní pravice na základě obsahové analýzy programových dokumentů krajně pravicových stran ve Francii a Španělsku

Far-right ideology based on the content analysis of the far-right parties' manifestos in France and Spain
Abstract:
Text se zaměřuje na ideologii krajní pravice na případech Francie a Španělska. Cílem je identifikovat společné a soudržné ideologické jádro krajní pravice v obou zemích. Za tímto účelem bude aplikována metoda kvalitativní obsahové analýzy na základě programových dokumentů vybraných francouzských a španělských krajně pravicových stran, jejímž výstupem bude kvantifikace určitého souboru předem identifikovaných …more
Abstract:
The text focuses on the far-right ideology based on cases of France and Spain. The aim is to identify a common and coherent ideological core of the far-right in both countries. In order to achieve this goal a method of qualitative content analysis based on manifestos of selected French and Spanish far-right parties will be aplied, result of which will be a quantification of a set of far-right ideas …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2015
  • Supervisor: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií