Mgr. Vladislava Babáková

Bachelor's thesis

Perzekuce Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského po roce 1948

The persecution of the Congregation of the Sisters of Mercy of St. Charles Borromeo after the year 1948
Abstract:
Tato práce se zabývá, především na základě studia archivních pramenů, historií Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v době největších násilností proti církvi v Československu po roce 1948 a vyzdvihuje konkrétní sestry, které byly v této době protiprávně vězněny.
Abstract:
This work, largely based on archival sources studies, deals with the history of the Congregation of St. Charles Borromeo Sisters of Mercy at the time of greatest violence against the Church in Czechoslovakia after 1948 and highlights the particular nuns who were imprisoned illegally at this time.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 8. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 9. 2012
  • Supervisor: doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta