Mgr. Nikola Staňková

Master's thesis

Integrovaná tematická výuka Včel se nemusíme bát na 1. stupni základní školy

Integrated Thematic Instruction We Do Not Have to Be Afraid of Bees at Primary School
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na ověření a evaluaci vytvořené integrované tematické výuky Včel se nemusíme bát. Jejím hlavním cílem je formování kladného postoje žáků na 1. stupni ZŠ k vnímání významu včely medonosné v přírodě a porozumění jejího života. Teoretická část diplomové práce se věnuje vymezení základních pojmů integrované tematické výuky, pohledům autorů na tento model výuky, základním rozdílům …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on the verification and evaluation of The Integrated Thematic Instruction We Do Not Have to Be Afraid of Bees. Its main goal is the formation of a positive attitude of pupils from the 1st to the 5th grade, perception of the importance of the honey bee in nature and understanding of its life. The theoretical part of the diploma thesis describes basic concepts of Integrated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2021
  • Supervisor: Mgr. Kateřina Ševčíková
  • Reader: Mgr. Robert Vlk, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta