Mgr. Nikola Staňková

Master's thesis

Integrovaná tematická výuka Včel se nemusíme bát na 1. stupni základní školy

Integrated Thematic Instruction We Do Not Have to Be Afraid of Bees at Primary School
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na ověření a evaluaci vytvořené integrované tematické výuky Včel se nemusíme bát. Jejím hlavním cílem je formování kladného postoje žáků na 1. stupni ZŠ k vnímání významu včely medonosné v přírodě a porozumění jejího života. Teoretická část diplomové práce se věnuje vymezení základních pojmů integrované tematické výuky, pohledům autorů na tento model výuky, základním rozdílům …viac
Abstract:
The diploma thesis focuses on the verification and evaluation of The Integrated Thematic Instruction We Do Not Have to Be Afraid of Bees. Its main goal is the formation of a positive attitude of pupils from the 1st to the 5th grade, perception of the importance of the honey bee in nature and understanding of its life. The theoretical part of the diploma thesis describes basic concepts of Integrated …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2021
  • Vedúci: Mgr. Kateřina Ševčíková
  • Oponent: Mgr. Robert Vlk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta