Ing. David Schön

Master's thesis

Praktické aspekty založení a řízení komerční pojišťovny

Practical aspects of establishment and management of a commercial insurance company
Anotácia:
Předmětem diplomové práce „Praktické aspekty založení a řízení komerční pojišťovny“ je definovat praktické aspekty související se založením a řízením komerční pojišťovny a identifikovat problémové oblasti s těmito činnostmi spojené. Toho bude dosaženo na základě kvalitativního výzkumu mezi odborníky s praktickými zkušenostmi. V teoretické části této práce bude charakterizována komerční pojišťovna a …viac
Abstract:
The aim of the thesis "Practical aspects of establishment and management of a commercial insurance company" is to define practical aspects related to the establishment and management of a commercial insurance company and to identify issues associated with these activities. This will be achieved on the basis of qualitative research conducted among professionals with practical experience. In the theoretical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta