Bc. Radka Vaňourková

Diplomová práce

Řízení obchodu v Kooperativě pojišťovně, a.s. Vienna Insurance Group

Trade Management in Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Anotace:
Diplomová práce představuje řízení obchodu ve sledované pojišťovně. Za pomoci odborné literatury popisuje procesní řízení podniku. Je zde věnovaná pozornost operativnímu a strategickému řízení. Poukazuje na provázanost obchodního a marketingového řízení. Zabývá se výběrem a motivací pracovníků. Aplikační část je věnovaná řízení interního obchodu. Za pomoci controllingových nástrojů hodnotí kmen po …více
Abstract:
This thesis introduces trade management in one monitored insurance company. With the aid of special literature it describes process managing of the company. There is focus on interim and strategical management. It points to selection and motivation of employees. Application part is devoted to managing of internal business. With the aid of controlling tools, it assesses stem of insurance after reduction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní