Theses 

Rozvoj kulturních potřeb, výchova ke vkusu a možnosti motivace v rámci PVČ - předškolní věk – Ingrid VALEŠOVÁ VAČKÁŘOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ingrid VALEŠOVÁ VAČKÁŘOVÁ

Bakalářská práce

Rozvoj kulturních potřeb, výchova ke vkusu a možnosti motivace v rámci PVČ - předškolní věk

Development of cultural needs, education towards aesthetic taste and possibilities of motivation in the framework of spar time pedagogy for pre-school level.

Anotace: Tato bakalářská práce pojednává o rozvoji kulturních potřeb a motivaci ke vkusu u dětí předškolního věku. V první časti vymezuje pojmy pedagogika, pedagogika volného času a také výchova a vzdělávání. Druhá část připomíná důležitost kultury i její vliv na umění. V této souvislosti se zmiňuje o estetice, jakožto vědě o kráse a specifikuje pojmy vkus a kýč. Třetí část se zabývá předškolním věkem, socializací dítěte, tělesným vývojem a výtvarným projevem včetně symboliky kresby a významu barev. Poslední část je věnována estetické výchově a rozvoji tvořivosti.

Abstract: The subject of this bachelor?s thesis is the development of pre-school children cultural needs and motivation towards taste. The key words of pedagogy and spare-time pedagogy, as well as education, are presented in the first part of this thesis. The second part of this thesis presents the importance of culture and its impact on Arts. Aesthetics as the science of beauty and further specification of the words taste and kitsch are also mentioned. The third part presents the preschool age children, their socialising, physical development and creative expression, including the symbols of their drawings and the importance of colours. The last part presents aesthetics education and development of creativity.

Klíčová slova: pedagogika, pedagogika volného času, výchova, vzdělávání, kultura, umění, estetika, vkus, kýč, předškolní věk, mateřská škola, socializace, motivace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
  • Zveřejnit od: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Irena Kovářová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2011 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

VALEŠOVÁ VAČKÁŘOVÁ, Ingrid. Rozvoj kulturních potřeb, výchova ke vkusu a možnosti motivace v rámci PVČ - předškolní věk. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 18:40, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz