Mgr. Tomáš Tvrzník

Bachelor's thesis

Controller jako partner podnikového managementu

Controller as a partner of company management
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá částí controllingového systému využívaného ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. Teoretická část popisuje zejména pojem controllingu, cíle controllingu, úlohu controllera a členění controllingu. V praktické části bakalářské práce je analyzována část controllingového systému Krajské zdravotní, a.s., a jsou navrhována opatření ke zlepšení systému.
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the part of the controlling system used in the company Krajská zdravotní, a.s. The theoretic part describes especially a concept of controlling, goals of controlling, a role of controller and a division of controlling. In the practical part of the Bachelor thesis I analyzed the part of controlling system used in Krajská zdravotní, a.s., and suggested measures leading …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Viktor Hrdina, MBA
  • Reader: Ing. Ludvík Filip

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance