Mgr. Tomáš Tvrzník

Bakalářská práce

Controller jako partner podnikového managementu

Controller as a partner of company management
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá částí controllingového systému využívaného ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. Teoretická část popisuje zejména pojem controllingu, cíle controllingu, úlohu controllera a členění controllingu. V praktické části bakalářské práce je analyzována část controllingového systému Krajské zdravotní, a.s., a jsou navrhována opatření ke zlepšení systému.
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the part of the controlling system used in the company Krajská zdravotní, a.s. The theoretic part describes especially a concept of controlling, goals of controlling, a role of controller and a division of controlling. In the practical part of the Bachelor thesis I analyzed the part of controlling system used in Krajská zdravotní, a.s., and suggested measures leading …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Viktor Hrdina, MBA
  • Oponent: Ing. Ludvík Filip

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance