Theses 

Přijímací řízení a získání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů budoucích strážníků Městské policie Brno – Mgr. Jan Šuman

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování

Mgr. Jan Šuman

Bakalářská práce

Přijímací řízení a získání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů budoucích strážníků Městské policie Brno

The Admission and Certificate in Fulfillment of Special Requirements of Future Brno City Policemen

Anotace: Anotace Předložená bakalářská práce pojednává o vzdělávání v oblasti Městské policie Brno. Velký důraz je kladen na nebezpečí plynoucí z nejdůležitější části celého procesu, tedy na přijímací řízení a získání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů budoucích strážníků Městské policie Brno. Bakalářská práce se zabývá přípravou nových strážníků a upozorňuje na nezbytnost respektu a motivace při sebevzdělávání, což je nutné ctít na pracovní pozici strážníka Městské policie Brno. Na základě dotazníkového šetření byl zhodnocen současný stav výuky a přípravy budoucích strážníků Městské policie Brno, a shrnuty dílčí nedostatky v rámci přípravy budoucích strážníků - čekatelů.

Abstract: Annotation The bachelor’s thesis deals with further education of Brno city policemen. The emphasis is put on the admission procedures in higher education and the certificates of compliance with the special requirements prescribed for future Brno city policemen. The bachelor’s thesis describes the preparation of the candidates for the city police and points out the qualities as respect and motivation which are necessary for further self-education of Brno city policemen. Based on the questionnaire surveys, the research evaluates current status of the Brno city police education and training, summarizes partial shortcomings, of further education of candidates for the city police.

Klíčová slova: Klíčová slova Kurz budoucích strážníků, Městská policie Brno, přijímací řízení, výuka čekatelů, získání osvědčení. Key words Training courses for future city policemen, Brno city police, admission procedure, training of candidates, certificates.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 03:04, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz