Mgr. Jana Mácová

Bakalářská práce

Výživa a podávání vitaminů a minerálních látek u dětí v předškolním věku

Nourishment vitamin and mineral supplements of pre-school age children
Anotace:
Bakalářská práce sleduje současné stravovací zvyklosti předškolních dětí a zjišťuje, v jakém rozsahu jsou dětem v této věkové kategorii podávány potravinové doplňky zejména vitaminy a minerální látky. Práce má dvě části teoretickou a praktickou.V praktické – výzkumné části byly využity odpovědi respondentů, které byly získány pomocí dotazníků a zpracovány do tabulek a grafů v absolutní a relativní …více
Abstract:
Nourishment vitamin and mineral supplements of pre-school age children This bachelor work deals with the current habits of pre/school children and discovers to what extent children in this age group are given food supplements, especially vitamins and minerals. The work has two parts, theoretical and practical. In the practical-research part, the replies of respondents were used, obtained by means of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Alexandra Košťálová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta