Bc. Nikola Vitíková

Master's thesis

Reklama neziskové organizace

Advertising of nonprofit organization
Abstract:
Diplomová práce se věnuje neziskové organizaci Česká společnosti AIDS pomoc, z. s. a reklamě. Cílem práce je vytvořit návrh reklamy na podporu neziskové organizace. K dosažení cíle bude analyzována nezisková organizace a pomocí dotazníkového šetření bude zjištěna znalost této společnosti obyvatelstvem. V teoretické části jsou definovány pojmy nezisková organizace a reklama, pomocí odborné literatury …more
Abstract:
This master thesis is focused on the non-profit organization Česká společnost AIDS pomoc, z. s. and it’s advertising. The aim is to create an advertisement proposal to support this organization. To reach the goal this non-profit organization will be analyzed and through the questionnaire survey, it will show the familiarity of the population with this organization. In the theoretical part terms like …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Marek Matějka
  • Reader: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní