Bc. Nikola Vitíková

Master's thesis

Reklama neziskové organizace

Advertising of nonprofit organization
Anotácia:
Diplomová práce se věnuje neziskové organizaci Česká společnosti AIDS pomoc, z. s. a reklamě. Cílem práce je vytvořit návrh reklamy na podporu neziskové organizace. K dosažení cíle bude analyzována nezisková organizace a pomocí dotazníkového šetření bude zjištěna znalost této společnosti obyvatelstvem. V teoretické části jsou definovány pojmy nezisková organizace a reklama, pomocí odborné literatury …viac
Abstract:
This master thesis is focused on the non-profit organization Česká společnost AIDS pomoc, z. s. and it’s advertising. The aim is to create an advertisement proposal to support this organization. To reach the goal this non-profit organization will be analyzed and through the questionnaire survey, it will show the familiarity of the population with this organization. In the theoretical part terms like …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedúci: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní