Radka FREIBERGOVÁ

Bachelor's thesis

Evropská centrální banka a její úloha v měnové politice Evropské unie

European Central bank and it's role in monetary policy in European Union
Abstract:
Cílem mé práce je představit budování evropské integrace z hospodářské a měnové oblasti. Hospodářská a měnová politika je propojena se vznikem Evropské centrální banky, a právě představení ECB jsem věnovala další část své práce. Poté práci směřuji k měnové politice Evropské unie. Zde se hlavně zaměřuji na nástroje, kterými je měnová politika prováděna. Neméně důležitou úlohu v mé bakalářské práci hraje …more
Abstract:
The main aim of my work is to present the building of European Integration of the Economic and monetary field. Economic and monetary policy is linked to the formation of the European Central Bank and the next part of my work is dedicated to the presentation of the ECB. Thereafter, I direct my work to monetary policy of the European Union. In this area I'm focusing on the tools. An equally important …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lukáš Novotný, Dr. Phil.,M.A.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FREIBERGOVÁ, Radka. Evropská centrální banka a její úloha v měnové politice Evropské unie. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty od Philosophy

Bachelor programme / field:
Humanities / Human Studies focused on Political Science