Bc. Matouš Svoboda

Bachelor's thesis

Zdravý versus nezdravý životní styl a jeho subjektivní vnímání

Healthy versus unhealthy lifestyle and subjective perception
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá zdravím a zdravím životním stylem. Teoretická část obsahuje pojmy jako je zdraví, prevence, zdravý životní styl, výživa, pohybová aktivita, spánek a další. Praktická část je řešena pomocí dotazníku. Ten zjišťuje, jak k zdravému životnímu stylu přistupují studenti Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka. K závěru práce jsou řešeny hypotézy a diskuse o jejich potvrzení nebo vyvrácení …more
Abstract:
The main topic of this thesis is health and healthy lifestyle of students of sport focussed secondary school. The theoretical part includes terms as health, prevention, healthy lifestyle, nutrition, physical activity and rest. The practical part uses facts from question-form and finds out and compares students opinion of healthy lifestyle. Conclusions of this thesis confirm or disconfirm original hypotheses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2015
  • Supervisor: doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc.
  • Reader: Mgr. Aleš Peřina, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií