Mgr. Petra Lustigová

Diplomová práce

Firemní blog jako marketingový nástroj

Corporate blog as a marketing tool
Anotace:
Cílem diplomové práce je představit fenomén firemních blogů jako marketingového nástroje. V teoretické části jsou představeny definice firemních blogů, jejich historie, stručný nástin světového kontextu doplněný o konkrétní nejznámější a nejvýznamnější příklady firemních blogů, a to jak ze světa, tak z České republiky. Praktická část diplomové práce je pojata jako případová studie dvou konkrétních …více
Abstract:
The aim of this thesis is to introduce the phenomenon of corporate blogs as a marketing tool. The theoretical part represents the definitions of corporate blogs, their history and a brief outline of the global context including the most known and the most significant examples of corporate blogs, both from the world and from the Czech Republic. The practical part of the thesis is a case study of two …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Simona Juračková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Filip Hrůza

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře