Bc. Kristýna Zajíčková

Master's thesis

Vývoj genderové segregace na trhu práce v České republice

Trend in gender segregation in labour market in the Czech republic
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vývojem genderové segregace na trhu práce v České republice v rozmezí let 1994 – 2010. V teoretické části práce v souvislosti s vytyčenými cíli definuji pojmy, sociologické a genderové koncepty vztahující se k problematice genderové segregace a také zasazuji český trh práce do historického kontextu. Analytická část obsahuje výsledky kvantitativní analýzy dat z Výběrového …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the development of gender segregation in the labor market in the Czech Republic between 1994-2010. The theoretical part of the work in connection with the research goals include definitions, sociological and gender concepts that are related to the issue of gender segregation, and there is also space for insertion of the Czech labor market to the historical context of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
  • Reader: M.A. Beatrice Elena Chromková Manea, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií