Bc. Kristýna Zajíčková

Diplomová práce

Vývoj genderové segregace na trhu práce v České republice

Trend in gender segregation in labour market in the Czech republic
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vývojem genderové segregace na trhu práce v České republice v rozmezí let 1994 – 2010. V teoretické části práce v souvislosti s vytyčenými cíli definuji pojmy, sociologické a genderové koncepty vztahující se k problematice genderové segregace a také zasazuji český trh práce do historického kontextu. Analytická část obsahuje výsledky kvantitativní analýzy dat z Výběrového …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the development of gender segregation in the labor market in the Czech Republic between 1994-2010. The theoretical part of the work in connection with the research goals include definitions, sociological and gender concepts that are related to the issue of gender segregation, and there is also space for insertion of the Czech labor market to the historical context of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Beatrice Elena Chromková Manea, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií