Bc. Robert ZŮVALA

Diplomová práce

Mnohorozměrný regresní model a jeho aplikace při analýze sesuvu svahu

Multivariate regression model and its application in landslide analysis
Anotace:
Diplomová práce je věnována jednorozměrným regresním modelům a jejich rozšíření na modely mnohorozměrné. Jsou zde uvedeny vztahy pro nejlepší nestranné lineární odhady parametrů střední hodnoty a oblasti spolehlivosti pro tyto parametry. Praktická část práce je věnována tvorbě modelu popisujícího sesuv svahu v Halenkovicích. Získané výsledky jsou na závěr porovnány s deterministickým modelem. Tabulka …více
Abstract:
The thesis deals with univariate regression models and their generalization on multivariate ones. There are presented expressions for the best linear unbiased estimators of mean values parameters and confidence ellipses for these parameters. Practical part attends to data analysis and creation of a model for a slope movement in Halenkovice. Obtained results are compared with deterministic approach …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2013
Zveřejnit od: 25. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 22. 5. 2013
 • Vedoucí: Doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZŮVALA, Robert. Mnohorozměrný regresní model a jeho aplikace při analýze sesuvu svahu. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 25. 3. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses bphutz bphutz/2
10. 4. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
Marklová, E.
19. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.