Ing. Jana Dobrovolná

Bakalářská práce

Podpora finančního vzdělávání na 2. stupni základních škol

Promoting financial education at the second stage of basic education
Anotace:
Bakalářská práce „Podpora finančního vzdělávání na 2. stupni základních škol“ pojednává o nabídce způsobů a forem podpory finančního vzdělávání v českém prostředí. Teoretická část je zaměřena na vymezení původu a vývoje myšlenky finančního vzdělávání a na popis jednotlivých již konkrétních možností finanční a materiální podpory pro základní školy pro výuku finanční gramotnosti. Praktickou část představuje …více
Abstract:
Bachelor thesis „Promoting financial education at the second stage of basic education” deals offer ways and forms of support for financial education in the Czech environment. The theoretical part is focused on defining the origin and development of the idea of financial education and a description of options of financial and material support for elementary schools to teach financial literacy. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta