Kateřina CALTOVÁ

Bakalářská práce

Diagnostika a návrh možností korekce svalových dysbalancí a nefyziologických hybných stereotypů u vybrané skupiny hráčů basketbalu.

Diagnostics and a suggestion of correlation possibilities of muscular disbalances and non-physiological incorrect stereotypes with a selected group of basketball players.
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je "Diagnostika a návrh možností korekce svalových dysbalancí a nefyziologických hybných stereotypů u vybrané skupiny hráčů basketbalu". Hlavním úkolem této práce je diagnostika svalových dysbalancí a hybných stereotypů u vybraných skupin hráčů basketbalu a návrh možností jejich korekce či prevence. Teoretická část bakalářské práce se zabývá stručným seznámením s pojmy …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is " Diagnostics and a suggestion of correlation possibilities of muscular disbalances and incorrect motion stereotype with a selected group of basketball players.". The main aim of this bachelor thesis is diagnostics of muscular imbalances and mobile stereotypes of selected groups of basketball players and a development of a proposal for corrections and prevention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Šrámková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CALTOVÁ, Kateřina. Diagnostika a návrh možností korekce svalových dysbalancí a nefyziologických hybných stereotypů u vybrané skupiny hráčů basketbalu.. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/