Bc. Ivana Švanová

Diplomová práce

Postoje a předsudky v souvislosti s policejní profesí

Attitudes and prejudice in connection with police occupation
Anotace:
Bibliografická identifikace: Jméno a příjmení autora: Ivana Švanová Katedra: Sociální pedagogiky PdF MU Brno Název diplomové práce: Postoje a předsudky v souvislosti s policejní profesí Vedoucí práce: Mgr. Ema Štěpařová Rok obhajoby diplomové práce: 2008 Resumé: Teoretická část diplomové práce proniká do kultury, způsobu života romské menšiny a do vztahu, který zaujímá tato menšina s majoritou. V empirické …více
Abstract:
Bibliography identification: Autor´s first name and surname: Ivana Švanová Department: Social pedagogy PdF MU Brno Title: Attitudes and Prejudice in connection with police occupation Supervisor: Mgr. Ema Štěpařová Year of the dissertation´s plea: 2008 Abstract: The theoretic part of this diploma work gets in culture, life of gipsy minority and relation this minority with majority. The empiric part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta