Bc. Petra Kubovčíková

Bachelor's thesis

Analýza hypotekárneho bankovníctva v podmienkach SR a ČR

Analysis of Mortgage Banking in Conditions of SR and CR
Abstract:
Bachelor thesis focuses on mortgage banking in conditions of SR and CR. The first chapter deals with theoretical definition of a term mortgage bank, mortgage, mortgage bonds and municipal loan. The second chapter is oriented on analysis of mortgage banking in SR and CR and consequently it focuses on analysis of a concrete mortgage in selected banks in SR and CR. In the third chapter we compare mortgage …viac
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou hypotekárneho bankovníctva v podmienkach SR a ČR. Prvá kapitola je zameraná na teoretické vymedzenie pojmu hypotekárna banka, hypotekárny úver, hypotekárne záložné listy a komunálny úver. Druhá kapitola sa orientuje na analýzu hypotekárneho bankovníctva v SR a ČR, a následne sa zaoberá analýzou konkrétnych hypotekárnych úverov vo vybraných bankách v SR a ČR …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.
  • Oponent: Ing. Katarína Zvaríková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Banking Management