Bc. Petra Brdárová

Bakalářská práce

Nezaměstnanost jako následek globální ekonomické recese z pohledu trhu práce v ČR

Unemployment as a Result of Global Economic Recession with the View of the Labour Market in the CR
Anotace:
Práce je věnována problematice nezaměstnanosti, jako důsledku současné světové finanční a hospodářské krize (2012) z pohledu trhu práce v České republice. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část podává podrobné informace o nezaměstnanosti, typickém jevu transformujících se ekonomik ve střední a východní Evropě, jež se stává v současné době aktuálním problémem pro mnohé rodiny …více
Abstract:
The work is devoted to problems of unemployment, as a result of the current global financial and economic crisis (2012) from the perspective of labor market in the Czech Republic. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part provides detailed information on unemployment, a typical phenomenon in transition economies in Central and Eastern Europe, becomes the currently topical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.
  • Oponent: PhDr. Karel Preuss, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS