Bc. Sabina Coufalová

Master's thesis

Vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků administrativy a správy ve vysokoškolské instituci

Educational needs of non-academic head office managers at the university
Anotácia:
Diplomová práce se zaměřila na jeden ze základních procesů rozvoje lidských zdrojů v organizaci, na vzdělávání pracovníků, a to ve specifickém prostředí organizace veřejné správy. Důvodem výběru tématu byl názorový proud, který říká, že konkurenční výhodou organizace se postupně stanou jedině kvalifikovaní a vzdělaní lidé. Proto je efektivní nastavení vzdělávacího procesu v organizaci zásadní pro její …viac
Abstract:
The master thesis pointed out employee’s education as a basic human resources development process in an organisation focused on public institution environment. The reason was a premise that the well-educationed and qualified employees are competitive advantage of an organisation. The effective education process is the crucial factor for organisation´s power. The research aim was to find out education …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2015
  • Vedúci: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií