Mgr. Václav Dokoupil

Bachelor's thesis

Transformace regionu po roce 1989 na příkladu SO ORP Moravská Třebová se zaměřením na zpracovatelský průmysl

The transformation of the region after 1989, using the example of SO ORP Moravská Třebová for the process industry
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice transformace regionu správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová po roce 1989 se zaměřením na zpracovatelský průmysl. V úvodní teoretické části se autor zaměřuje na obecné trendy a změny politického, ekonomického a sociálního charakteru na území České republiky po roce 1989. První okruh následující praktické části se zabývá studiem …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the transformation of the region after 1989, using the example of SO ORP Moravská Třebová for the process industry. In the introductory theoretical part, the author focuses on general trends and changes in political, economic and social character in the Czech Republic after 1989. The first part of the following practical part deals with the study of the structure of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2015
  • Supervisor: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Irena Honsnejmanová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta