Monika VOLEMANOVÁ

Diplomová práce

Využití výukových programů v hodinách českého jazyka na prvním stupni základní škole se zaměřením na třetí ročník základní školy

Using learning programmes deering Czech lessons at the first grade of basic schoo, especially the third class
Anotace:
Diplomová práce podává přehled o školním vzdělávacím programu základní školy Žlutice v oblasti Český jazyk. Možnost využití výukových programů při výuce předmětů včetně příkladů vyučovacích hodin (konkrétní přípravy).
Abstract:
This work shows a survey about the school educational curriculum of Žlutice Elementary school in the school subject - Czech language. Possibility of using in learning programmes in lessons, including real examples.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 4. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Círus Lukáš
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Zdráhal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/