Kateřina NYKLOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou

Nursing Care of Patients with Alzheimer's Dissease
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o jedné z nejčetnějších druhů demencí - Alzheimerově chorobě. Přirozeně dochází ke stárnutí populace a tak ke zvyšování četnosti onemocnění typu demence. Dílčím cílem práce je stanovit aktuální a potencionální ošetřovatelské diagnózy dle NANDA ? International, taxonomie II. Alzheimerova choroba, stejně jako ostatní demence pacientů vyšších věkových kategorií, se stává …více
Abstract:
This Bachelor´s thesis deals with one of the most frequent type of dementia diseases - Alzheimer´s disease. Considering that the population is aging, the dementia?s diseases become more common. The operational objective is to determine the current and potential nursing diagnosis according to NANDA ? International taxonomy II. Alzheimer?s disease as much as the others dementia´s of elderly people represents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Radka Kozáková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NYKLOVÁ, Kateřina. Ošetřovatelská péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta