Bc. Kristýna Melkusová

Bakalářská práce

Psychická odolnost rodičů v krizových situacích.

Psychological resistance of parents in critical situations
Anotace:
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na psychickou odolnost rodičů v krizových, nestandardních situacích. Práce pojednává o konkrétním životním cyklu a souběžných pocitech rodičů, kteří prožili nepříjemné a stresové stavy spojené s jejich dětmi. Cílem práce je popsat a interpretovat prožitou zkušenost rodičů s krizovými situacemi, které vznikají nečekanými událostmi spojenými s jejich dětmi, a …více
Abstract:
In my bachelor thesis I focus on the psychological resistance of the parents in critical, nonstandard situations. The work deals with a particular life cycle and concurrent feelings of parents who lived through unpleasant and stressful situations associated with their children. The goal of this work is to describe and interpret the experience of parents with critical situations which arise in consequence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta