Mgr. Veronika Rehovičová

Diplomová práce

Týrané děti umístěné v náhradní rodinné péči - život jejich i osob, které o ně pečují

Abused children placed in foster care - their life and life of those who take care of them
Anotace:
Cílem diplomové práce bude zodpovědět otázku: „Jakým obtížím čelí rodina, která má v péči v minulosti týrané dítě?“ Budu zjišťovat jaké problémy musí pěstounské rodiny řešit a v jaké míře. Součástí budou také názory sociálních pracovnic na problémy pěstounských rodin a spokojenost dětí v náhradní rodině z jejich pohledu. Teoretická část popisuje syndrom týraného zneužívaného a zanedbávaného dítěte …více
Abstract:
The main purpose of my graduation theses is to give an answer on following question: "What are the difficulties faced by families, which are taking care of previously abused children". I will be finding out, what are the most common problems, which are this families dealing with and how often they deal with them. One of the parts of my study is opinions from social workers on problems of foster care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií